ΘΕΜΑΤΙΚΗ 3: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τοποθέτηση ετικέτας: , ,

Αυτό το θέμα περιέχει 1 απάντηση, έχει 2 φωνές, και ανανεώθηκε τελευταία από  maria fakiola 2 χρόνια, 6 μήνες πριν.

Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #22

  forumsea4

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

  2.3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  2.3.1 Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μνημείων
  (το αντικείμενο της Δ/νσης αποτελεί συνένωση αντικειμένων από τέως ΔΙΠΚΑ, ΔΒΜΑ, / ΔΙΝΕΠΟΚ /ΔΙΝΕΣΑΚ, ανάλογα με την πρόταση που θα πλειοψηφήσει σχετικά με τη χρονική περίοδο αρμοδιότητας των ενιαίων Εφορειών Αρχαιοτήτων & Μνημείων)
  Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης θα εκτείνεται στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της επικράτειας από τα προϊστορικά έως και τα μεταβυζαντινά / νεώτερα /σύγχρονα χρόνια (αντιστοίχως με τις ενιαίες Εφορείες). Στόχος είναι η ολιστική προσέγγιση στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, πέρα από τις συμβάσεις της υπάρχουσας περιοδολόγησης. Το διαχειριστικό αυτό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να αντιστοιχεί στη διάρθρωση που θα προταθεί για τις περιφερειακές υπηρεσίες (βλ. μοντέλο Ενιαίας Εφορείας) διασφαλίζει:
  α. την ορθότερη επιστημονικά διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
  β. τον καλύτερο συντονισμό των έργων επί των μνημείων και χώρων που εκτελούν οι Εφορείες.
  γ. την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας, από την προϊστορία μέχρι το πρόσφατο παρελθόν.
  δ. την άρση του προβλήματος αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων, συνεπώς την αμεσότερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων πολιτών, φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων κλπ.
  ε. την εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, πόρων και κτηριακής – υλικοτεχνικής υποδομής.

  Ζητούμενο στην εν λόγω Διεύθυνση αποτελεί η θεσμική κατοχύρωση όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων του επιστημονικού προσωπικού για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών συντονισμού της προστασίας και διαχείρισης των μνημείων (π.χ. προϊστορικοί – κλασικοί – βυζαντινοί αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι, ανθρωπολόγοι, ιστορικοί τέχνης, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί κλπ.)

  Εσωτερική Διάρθρωση
  • Τμήμα Προϊστορικών – Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων
  • Τμήμα Βυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων
  • Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων
  • Τμήμα Συστηματικών Αρχαιολογικών Ερευνών και Δημοσιεύσεων
  • Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Διακρατικών Σχέσεων

  Σε περίπτωση που η χρονική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης περιλαμβάνει και τα νεώτερα – σύγχρονα χρόνια, τότε σε αυτήν περιλαμβάνονται, ενδεικτικά :
  • Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
  • Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεώτερων Κινητών Μνημείων
  • Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτιστικών Θεμάτων
  Αλλιώς, τα τρία παραπάνω Τμήματα υπάγονται σε αυτόνομη Δ/νση Νεώτερης – Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

  2.3.2 Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων & Μουσειολογικής Έρευνας
  (το αντικείμενο της Δ/νσης αποτελεί συνένωση αντικειμένων από τέως ΔΜΕΕΠ και ΔΙΝΕΠΟΚ)

  • Τμήμα Μουσειολογικού – Μουσειογραφικού Σχεδιασμού
  • Τμήμα Δημοσίων Μουσείων
  • Τμήμα μη Δημοσίων Μουσείων

  Εναλλακτική Πρόταση
  α. Προτείνεται η προσθήκη Τμήματος Περιοδικών Εκθέσεων και Διακρατικών Συνεργασιών

  2.3.3 Διεύθυνση Επικοινωνίας, Εκπαιδευτικών δράσεων & Προβολής
  Προτείνεται η δημιουργία Διεύθυνσης με αποκλειστικό αντικείμενο την ανάπτυξη ουσιαστικής και εντατικής επικοινωνιακής πολιτικής για την προβολή του συνόλου του διαχρονικού μνημειακού πλούτου της επικράτειας, καθώς και την ανάδειξη του πολυεπίπεδου έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Οι δράσεις της Διεύθυνσης θα αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία διαφόρων ιστορικών περιόδων, σε μουσειακές συλλογές διαφορετικών κατηγοριών, σε ιστορικούς τόπους και στην άυλη κληρονομιά.
  • Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων

  2.3.4 Διεύθυνση Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
  (το αντικείμενο της Δ/νσης αποτελεί συνένωση αντικειμένων της τέως ΔΤΤΠΑ και της Εφορείας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλογών *)
  • Τμήμα Παράνομης Διακίνησης Αρχαιοτήτων
  • Τμήμα Αρχαιοπωλείων & Ιδιωτικών Συλλογών *

  * Προϋποτίθεται η επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν από την μετατροπή μιας πρώην περιφερειακής υπηρεσίας σε τμήμα κεντρικής.

  2.3.5 Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Ψηφιακών Εφαρμογών (τέως ΔΕΑΜ)
  • Τμήμα Ιστορικού Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων
  • Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Τμήμα Ψηφιακών Δράσεων και Εφαρμογών

  2.3.6. Διεύθυνση Συντήρησης και Εφαρμογής Θετικών Επιστημών σε αρχαιολογικά υλικά
  Η εσωτερική διάρθρωση να καθοριστεί από τους συναδέλφους συντηρητές και τους επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα αρχαιομετρίας και εφαρμογής θετικών επιστημών σε αρχαιολογικά υλικά, όπως αντιστοιχεί στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις. Ευνόητο είναι ότι, όπως και στην προτεινόμενη διάρθρωση για τις Εφορείες και την Κεντρική Υπηρεσία, προτείνεται η τροποποίηση των δομών, που σήμερα είναι οργανωμένες με βάση την περιοδολόγηση, στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης επέμβασης επί των μνημείων με βάση τις ανάγκες των υλικών τους.

  Πιστεύουμε ότι, στο πρότυπο του Κέντρου Λίθου, θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και στην έρευνα στο χώρο της συντήρησης, στην εφαρμογή πρωτότυπων μεθόδων συντήρησης ως συμβολή στην διεθνή επιστημονική γνώση.

  Πρόταση για ενιαία Διεύθυνση Αναστήλωσης υπαγόμενη στη ΓΔΑΠΚ
  (Η πρόταση αυτή κατατίθεται για συζήτηση και με τους συναδέλφους μηχανικούς και τους Συλλόγους τους.)

  2.3.6 Θεωρώντας ότι το έργο της αναστήλωσης επί των μνημείων, όπως άλλωστε και αυτό της συντήρησης, αποτελούν αναπόσπαστο και σημαντικό τμήμα της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, προτείνεται να δημιουργηθεί στη ΓΔΑΠΚ ενιαία Διεύθυνση Αναστήλωσης (συνένωση αρμοδιοτήτων από τέως ΔΑΑΜ, ΔΑΒΜΜ, ΔΑΣΜ), με εσωτερική διάρθρωση που θα προταθεί από τους αρμόδιους συναδέλφους. Ευνόητο είναι ότι, όπως και στην προτεινόμενη διάρθρωση για τις Εφορείες και τις άλλες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, προτείνεται η τροποποίηση των δομών, που σήμερα είναι οργανωμένες με βάση την περιοδολόγηση, στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης αναστηλωτικής επέμβασης επί των μνημείων σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις στον τομέα της αποκατάστασης ιστορικών μνημείων και συνόλων.
  Ταυτόχρονα, η τέως Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων μπορεί να μετατραπεί σε Γενική Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Τεχνικών Έργων (με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες). Με τον τρόπο αυτό κάθε επέμβαση σε μνημεία που απαιτεί προηγούμενη μελέτη και συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων συνενώνεται κάτω από τη ΓΔΑΠΚ, ενώ οργανώνεται καλύτερα το καθαρά τεχνικό κομμάτι, η εκτέλεση έργων μουσείων, τα τεχνικά έργα, η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΠΠΟ κ.λπ. σε επίπεδο κεντρικό και περιφερειακό.

  2.3.7 Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων
  Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Μουσείων

  2.3.8 Δ/νση Απαλλοτριώσεων
  Η Δ/νση Απαλλοτριώσεων & Ακίνητης Περιουσίας με ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων και Φωτογραμμετρίας, καθώς και μέρους των αρμοδιοτήτων του ΤΑΠΑ (π.χ. κτηματογράφηση), θα μπορούσε να υπαχθεί στη Γενική Δ/νση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

  2.4. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
  13 Τοπικά Συμβουλίων Μνημείων, που θα λειτουργούν σε επίπεδο περιφέρειας.
  2 Κεντρικά Συμβούλια (Μνημείων και Μουσείων)
  Τα Κεντρικά Συμβούλια θα πρέπει να είναι όργανα αποφασιστικά και όχι γνωμοδοτικά. Τα μέλη τους πρέπει να ορίζονται ex officio, με έντονη παρουσία Υπηρεσιακών παραγόντων, και να εκλέγονται από τους φορείς τους (π.χ. εκπρόσωπος Πανεπιστημίου, ΤΕΙ συντήρησης, εκπρόσωπος αρχαιολόγων μετά από καθολική ψηφοφορία, συντηρητών, ΤΕΕ, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.) και να προεδρεύει ανώτατος δικαστικός λειτουργός. Όλα αυτά συμβάλλουν στην ανεξαρτησία τους από την πολιτική ηγεσία και συμβάλλουν στο κύρος των αποφάσεών τους.

  #78

  maria fakiola
  Participant

  Συνάδελφοι γειά σας,
  μπορεί να μην έχει ιδιαίτερο νόημα μια παρέμβαση με βάση τις εξελίξεις, ωστόσο θεωρώ σημαντικό να καταγραφεί ο εξής προβληματισμός, κυρίως για μελλοντική χρήση:
  Αν και προσπάθησα ιδιαίτερα να κατανοήσω με ποιον τρόπο θα μπορούσε μια υποτιμημένη δομή (όπως η μετατροπή των διευθύνσεων σε τμήματα) να υπηρετήσει υπηρεσιακές ανάγκες που συνεχώς αυξάνουν, δεν έφτασα σε κάποιο συμπέρασμα που να ικανοποιεί.
  Η άποψη ότι έτσι θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός στις υπηρεσίες δεν νομίζω ότι ευσταθεί, δεδομένου ότι από την εξέλιξη των αναγκών είναι πλέον επιβεβλημένη και η διυπουργική συνεργασία. Δεν είναι δυνατόν η αδυναμία συνεργασίας να αντικατασταθεί με συγκεντρωτισμό…
  Νομίζω ότι το ζητούμενο και αυτό που πραγματικά θα εξελίξει ποιοτικά την υπηρεσία (κάτι που όσοι τουλάχιστον γνωρίζω νομίζω θα ήθελαν) θα είναι η διάθεση, η διαρκής τοποθέτηση και προσπάθεια και η με κάθε τρόπο δημιουργία πρόσφορου εδάφους για συνεργασία και όχι η αντικατάστασή της με συγκεντρωτικές δομές που ουσιαστικά την καταργούν.
  Χαιρετώ όλους και αναμένω συζήτηση επ’ αυτού και ανάπτυξη του σκεπτικού.

Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.