ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτό το θέμα περιέχει 2 απαντήσεις, έχει 3 φωνές, και ανανεώθηκε τελευταία από  dterzopoulou 1 έτος, 10 μήνες πριν.

Επισκόπηση 3 δημοσιεύσεων - 1 έως 3 (από 3 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #20

  forumsea3

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

  2.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2.2.1. Εθνικά – Περιφερειακά Μουσεία
  1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
  2. Επιγραφικό Μουσείο
  3. Νομισματικό Μουσείο
  4. Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
  5. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκης)
  6. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
  7. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
  8. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (Κέρκυρας)
  9. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

  Εναλλακτική Πρόταση
  α. Προτείνεται η συνένωση του Επιγραφικού Μουσείου με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

  Εσωτερική Διάρθρωση
  • Τμήμα Συλλογών και Εκθέσεων (με υπεύθυνους αρχαιολόγους ανά συλλογή, σε επίπεδο μη αυτοτελούς γραφείου)
  Προτείνεται η ενοποίηση των υπαρχόντων τμημάτων μουσείων, που σήμερα εξειδικεύονται με βάση την περιοδολόγηση ή το είδος των συλλογών, με στόχο την καλύτερη εποπτεία, διαχείριση και προβολή του συνόλου των μουσειακών αντικειμένων (επανεκθέσεις, περιοδικές εκθέσεις κλπ), καθώς και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεων του φορέα (εργασίες συντήρησης, εκδόσεις κλπ).
  • Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
  • Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης
  • Τμήμα Συντήρησης
  • Τμήμα Ασφάλειας και Τεχνικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

  2.2.2 Αρχαιολογικά Ινστιτούτα
  Προτείνεται η ενοποίηση των τέως Αρχαιολογικών Ινστιτούτων με τις κατά τόπους Ενιαίες Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μνημείων, ενισχύοντας έτσι τον ερευνητικό χαρακτήρα των περιφερειακών υπηρεσιών. Για λόγους ίσης μεταχείρισης των συναδέλφων που θα υπηρετούν στις Ενιαίες Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μνημείων προτείνεται η εκ περιτροπής απασχόλησή τους στα διαφορετικά Τμήματα εκάστης Ενιαίας Εφορείας.
  Άλλωστε, οι Εφορείες αρχαιοτήτων παράγουν πρωτογενή αρχαιολογική έρευνα και η ερευνητική τους δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια, επιστημονικούς καταλόγους κλπ.) πρέπει να τονιστεί.

  2.2.3 Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και Εφορεία Παλαιονθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας
  Προτείνεται η ύπαρξη μίας ενιαίας Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και μίας ενιαίας Εφορείας Παλαιονθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας, οι οποίες θα ασκούν πανελλαδικά, μια ενιαία πολιτική διαχείρισης αφενός των εναλίων αρχαιοτήτων αφετέρου των σπηλαίων. Επειδή όμως είναι πολύ σημαντική η προστασία κατά χώραν, θα ήταν καλό να υπάρχουν κατά τόπους Γραφεία, για την καλύτερη λειτουργία των Εφορειών, την εποπτεία των αρχαιοτήτων και την άμεση παρέμβαση (π.χ. για την ΕΕΑ: Γραφεία Κρήτης, Β. Ελλάδος, Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας – Ιονίων). Επίσης, κρίνεται αναγκαίο κατά διαστήματα να πραγματοποιούνται σεμινάρια και επιμορφώσεις σε όλο το προσωπικό των Εφορειών Αρχαιοτήτων για την ενάλια αρχαιολογία, τη σπηλαιολογία και την παλαιοντολογία, ώστε να είναι ευχερέστερη η συνεργασία με τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων, η αναγνώριση και η προστασία σπηλαίων και εναλίων αρχαίων.

  #80

  ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΊΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

  Έχοντας την εμπειρία της λειτουργίας του Γραφείου Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης τα τελευταία πέντε χρόνια θα ήθελα να σημειώσω μερικά στοιχεία που θα πρέπει να διευκρινιστούν εξαρχής στο νέο Οργανόγραμμα σχετικά με την επίτευξη πραγματικής αποτελεσματικότητας με τη λειτουργία γραφείων είτε στις Ενιαίες Εφορείες είτε στις Εφορείες Εναλίων και Παλαιοανθωπολογίας – Σπηλαιολογίας, όπως είναι η πρόταση του ΣΕΑ. Εκ των πραγμάτων αναφέρομαι κυρίως στα Γραφεία Εναλίων, αλλά νομίζω ότι τα ίδια ισχύουν και για τα υπόλοιπα.
  – Στελέχωση: Τα γραφεία αυτά για να λειτουργήσουν απαιτούν μία κατ’ ελάχιστον στελέχωση. Ένας αρχαιολόγος και ένας διοικητικός είναι η ελάχιστη δυνατή σύνθεση. Στην περίπτωση της ΕΕΑ η στελέχωση πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής με καταδυόμενους (αρχαιολόγο, διοικητικό και μηχανικό ή/και εργατοτεχνίτη) ώστε να μπορούν να αποτελούν το απαιτούμενο τριμελές καταδυτικό κλιμάκιο για να εκτελούν υποβρύχιες αυτοψίες σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάδυσης του ΥΠΠΟΑ και φυσικά για λόγους ασφαλείας.
  – Διοικητική διαδικασία: Τα γραφεία αυτά πρέπει να έχουν την διοικητική αρμοδιότητα διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας επιτόπου δηλ. υποδοχή των αιτημάτων τον φορέων/πολιτών και απάντησή κατευθείαν από τα γραφεία. Η πρωτοκόλληση του εγγράφου μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και το σχέδιο να υπογράφεται επίσης ηλεκτρονικά από τον προϊστάμενο, τον αρμόδιο τμηματάρχη ή και απλά από τον επικεφαλής του γραφείου (εφόσον του δοθεί η διοικητική δυνατότητα) και να διεκπεραιώνεται αναλόγως είτε ως ακριβές αντίγραφο είτε ως πρωτότυπο, ανάλογα με τη σημαντικότητα της υπόθεσης. Το παράδειγμα της αποστολής των αιτημάτων ταχυδρομικώς από την Κρήτη στην Αθήνα, η χρέωσή τους και η επιστροφή τους στο Γραφείο της Κρήτης, η αποστολή ξανά του σχεδίου στην Αθήνα, και οι πολλαπλές διαδρομές ώστε να υπογραφεί, διορθωθεί, αναπαραχθεί, υπογραφεί και διεκπεραιωθεί στην Αθήνα για να επιστρέψει στην Κρήτη, απλώς κάνουν την απλή διαδικασία ανυπέρβλητα δύσκολη και χρονοβόρα. Τα σχέδιά μου διεκπεραιώνονται τουλάχιστον ένα μήνα μετά! Έτσι, στην παρούσα μορφή λειτουργίας το Γραφείο αποβαίνει σε άλλον ένα κόμβο γραφειοκρατίας αντί υπερκερασμού της. Επίσης, το γραφείο πρέπει να διαθέτει επιτόπου το αρχείο των υποθέσεων για να μπορεί να τις παρακολουθεί και να εισηγείται σχετικά, γεγονός που επίσης δεν συμβαίνει στο Γραφείο της ΕΕΑ στην Κρήτη. Βεβαίως, και ο ισχύον Οργανισμός προβλέπει χειρισμό επί τόπου, αλλά μη ρυθμίζοντας την διαδικασία, παραμένει ανεφάρμοστος και επίσης δεν επιλύει το ζήτημα της στελέχωσης με συγκεκριμένες θέσεις.
  – Εξοπλισμός: Τα γραφεία απαιτούν επίσης για τη λειτουργία τους στέγη, όχημα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Στην περίπτωση του Γραφείου Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης τίποτα από αυτά δεν είναι μέχρι σήμερα αυτονόητο. Ο ισχύων Οργανισμός για παράδειγμα κατάργησε το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο που φιλοξενούσε το Γραφείο, αλλά δεν έλαβε καμία πρόνοια για τη στέγασή του Γραφείου σε άλλο χώρο. Ενώ πέντε χρόνια μετά τη λειτουργία του στελεχώνεται μόνο από ένα άτομο, δεν διαθέτει όχημα και εξοπλισμό και φιλοξενείται στους χώρους άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου (ΑΙΚΣ, ΕΦΑΗ, ΑΜΗ) που ευτυχώς παρέχουν εκτός της στέγης τον ελάχιστο απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό (υπολογιστή, γραφείο, εκτυπωτή, τηλέφωνο).

  Η μορφή των γραφείων ως μη αυτοτελών μονάδων είναι επαρκής υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις στελέχωσης, διοικητικής δικαιοδοσίας και υλικοτεχνικής υποδομής με πληθώρα πλεονεκτημάτων όπως η οργανική σύνδεση με την κεντρική μονάδα, η εξοικονόμηση πόρων, καθώς δεν απαιτείται μισθοδοσία προϊσταμένων – τμηματαρχών κλπ., εκτελούνται αυτοψίες με πολύ μικρότερες δαπάνες μετακινήσεων, κοκ. Εάν όμως οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν εξασφαλίζονται, τότε ενδεχομένως θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες διοικητικές μορφές, όπως αυτές των αυτοτελών μονάδων (γραφείων ή τμημάτων) ώστε η επιτόπου άσκηση προστασίας και εξυπηρέτησης του πολίτη να μην αποβαίνει κενό γράμμα. Στον ισχύοντα Οργανισμό ορίζεται ότι τα Γραφεία της ΕΕΑ ασκούν επιτόπου τις αρμοδιότητες των τμημάτων, αλλά αυτό δεν εφαρμόζεται και λείπουν όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Γι’ αυτό είναι σημαντικό στο νέο Οργανόγραμμα αυτές να διατυπώνεται και να διευκρινίζονται με απόλυτη σαφήνεια.
  – Χωρική αρμοδιότητα: Για την περίπτωση της ΕΕΑ ιδανικά θα μπορούσαν να προβλεφθούν για να λειτουργήσουν σταδιακά επτά γραφεία με ανάλογη χωρική αρμοδιότητα: Βόρειας Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου. Ο ισχύων Οργανισμός προβλέπει δύο Γραφεία ένα στην Περιφερειακή Ενότητα (νομό) Θεσσαλονίκης και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα (νομός) Ηρακλείου Κρήτης, προφανώς εκ παραδρομής γιατί ο προηγούμενος Οργανισμός όριζε περιφέρεια και όχι περιφερειακή ενότητα. Η δημιουργία γραφείων ανά νομό είναι ανέφικτη, ασύμφορη και μη αναγκαία. Είναι στοιχείο που οπωσδήποτε πρέπει να διορθωθεί στο νέο Οργανόγραμμα. Εκ των πραγμάτων το Γραφείο του Ηρακλείου εξυπηρετεί σήμερα όλη την Κρήτη, παρά την πρόβλεψη του ισχύοντος Οργανισμού μόνο για την ΠΕ Ηρακλείου. Ακόμα, πάντως και αν δεν προβλεφθούν όλα τα γραφεία στο νέο Οργανόγραμμα, θα πρέπει να ορίζεται η δυνατότητα και διαδικασία δημιουργίας τους.

  ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

  Ως προς την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων θα ήθελα να επισημάνω επιπλέον τα εξής:
  α] Θα πρέπει να αλλάξει η ονοματοθεσία της για να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητές της. Δεν είναι μόνο εφορεία εναλίων αρχαιοτήτων, αλλά εφορεία υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς χωρικά η αρμοδιότητά της περιλαμβάνει εκτός της θάλασσας και λίμνες και ποταμούς, ενώ χρονικά ασκεί προστασία και σε ναυάγια που έχουν συντελεσθεί 50 χρόνια από το εκάστοτε σήμερα και όχι μόνο στα κατά το Νόμο αρχαία.
  β] Θα πρέπει να προβλεφθεί επίσης η σταθερή ανανέωση του καταδυόμενου προσωπικού της. Οι θέσεις καταδυομένων αρχαιολόγων, μηχανικών, φωτογράφων, κλπ., καθώς και επαγγλεματιών δυτών θα πρέπει να αυξηθούν για να ανταποκρίνεται η Υπηρεσία στην χωρική της αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, έστω και κατ’ ελάχιστη αναλογία με την αντίστοιχη στελέχωση των χερσαίων Εφορειών. Είναι, δε σημαντική η πρόσληψη, επαγγελματιών δυτών ώστε η Υπηρεσία να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία τους και να ανεβάσει το επίπεδο καταδυτικής γνώσης του προσωπικού της. Πρέπει δεν να προβλέπεται η συνεχής επιφόρφωση και μετεκπαίδευση του καταδυόμενου προσωπικού της ώστε να μπορεί πραγματικά να αξιοποιεί την πρόοδο της καταδυτικής τεχνολογίας και να την χρησιμοποιεί προς όφελος της αρχαιολογικής έρευνας, τεκμηρίωσης και ανασκαφής. Πρέπει δε να οριστεί ρητά ότι οι καταδυόμενοι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ εκτελούν επιστημονική κατάδυση. Είναι ίσως μια πρώτη ευκαιρία να περιληφθεί ο όρος στον νέο Οργανισμό (νομικό κείμενο), καθώς ο ορισμός της επιστημονικής κατάδυσης λείπει από την ελληνική (και εν πολλοίς από την ευρωπαϊκή) νομοθεσία.
  γ] Να διευκρινιστεί επακριβώς η αποκλειστική περιοχή αρμοδιότητας της ΕΕΑ (αιγιαλός και εσωτερικά ύδατα) και η περιοχή συναρμοδιότητας με της χερσαίες εφορείες αρχαιοτήτων (ζώνη παραλίας) ή σπήλαια που ευρίσκονται στη θάλασσα ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις που δημιουργούν «γκρίζες ζώνες» και συνακόλουθα διοικητική δυσλειτουργία. Συναρμοδιότητα μπορεί να προβλέπεται και για την ανασκαφή αρχαίων θαλάσσιων έργων (λιμενικών κατασκευών, νεωσοίκων, κλπ.) που για γεωλογικούς ή άλλους λόγους βρίσκονται σήμερα στη χέρσο.

  #86

  dterzopoulou
  Participant

  Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί προϊόν συζήτησης και συλλογικής απόφασης και απηχεί τις απόψεις του συνόλου των αρχαιολόγων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

  Οι παρατηρήσεις μας σχετικά με την πρόταση του ΣΕΑ για τον νέο οργανισμό του ΥΠΠΟΑ διαμορφώθηκαν με βάση την εργασιακή εμπειρία μας σε Εφορείες Αρχαιοτήτων της περιφέρειας και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο στα 14 χρόνια αυτόνομης λειτουργίας του έχει υλοποιήσει τη μόνιμη επανέκθεση, πολυάριθμες περιοδικές εκθέσεις, έργα ΕΣΠΑ με αυτεπιστασία, ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με άλλες χώρες, εκθέσεις στο εξωτερικό, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, ειδικές εκδόσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Τονίζουμε πως το ΑΜΘ έχει αποδείξει με το έργο του τη σταθερή προσήλωσή του στον διττό ρόλο που πρέπει να επιτελούν τα Δημόσια Μουσεία, ως φορείς επιστημονικής γνώσης και διάχυσης του πολιτισμού στο κοινό.
  Η προτεινόμενη από τον ΣΕΑ εσωτερική διάθρωση για τις ειδικές περιφερειακές μονάδες θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στους σκοπούς ενός μεγάλου μουσείου, ούτε εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του. Αντίθετα, δίνεται η εντύπωση ότι δεν είναι προσανατολισμένη στην ουσία και τον πραγματικό κοινωνικό και επιστημονικό ρόλο των μουσείων αλλά στο επικοινωνιακό φαίνεσθαι. Ας υπενθυμίσουμε στους συναδέλφους που κατέθεσαν τη συγκεκριμένη πρόταση ότι ο ρόλος των σύγχρονων μουσείων είναι να επικοινωνούν ουσιαστικά με τη σύγχρονη κοινωνία μέσα από έναν λόγο όχι υπεραπλουστευμένο αλλά ουσιώδη, ο οποίος εκπορεύεται από τη γνήσια και βαθιά επιστημονική γνώση. Η πολυαισθητηριακή συμμετοχή του επισκέπτη στο εκθεσιακό γίγνεσθαι στηρίζεται σε πολυεπίπεδη επιστημονική εργασία που προηγείται και γίνεται με μεγάλο μόχθο.

  Η δική μας πρόταση σχετικά με τη διάρθρωση των τμημάτων είναι η εξής:
  1.Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, στο οποίο θα προΐσταται αρχαιολόγος.
  Η πρόταση μας στηρίζεται στο σκεπτικό ότι η Επικοινωνία και η Εκπαίδευση συνδέονται άμεσα και αφορούν πρωτίστως τις εκθεσιακές δράσεις των Μουσείων και πρέπει να σχεδιάζονται με ένα ενιαίο πνεύμα και να συντονίζονται από αρχαιολόγους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αρχαιολογική τεκμηρίωση των σχετικών δράσεων.

  2.Τμήμα Συλλογών Κεραμικής και Μεταλλοτεχνίας, στο οποίο θα προΐσταται Αρχαιολόγος.

  3.Τμήμα Συλλογής Λίθινων, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών, στο οποίο θα προΐσταται Αρχαιολόγος.
  Τα δύο τμήματα Συλλογών θα είναι αρμόδια και για τις εργασίες τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης, μελέτης και ανάδειξης του αρχαιολογικού υλικού.
  Η παραπάνω πρόταση διαχωρισμού των συλλογών βασίζεται στην εμπειρία του ΑΜΘ σχετικά με τη διαχείριση του υλικού, τον έλεγχο των αποθηκών, την εξυπηρέτηση των μελετητών, την επιστημονική τεκμηρίωση των αντικειμένων, καθώς και τη συμμετοχή του Μουσείου σε εξειδικευμένα επιστημονικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς. Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός των Συλλογών που προτείνουμε για το Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι ευνόητο ότι δεν αποτελεί πρόταση γενικής εφαρμογής, αλλά μπορεί να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με το είδος και το πλήθος των αντικειμένων των Συλλογών του εκάστοτε Μουσείου. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει σε ό, τι αφορά στον διαχωρισμό των Συλλογών των 10 εθνικών-περιφερειακών μουσείων, να ζητηθούν εισηγήσεις ενός εκάστου μουσείου και να γίνουν σεβαστές.
  Υπογραμμίζουμε ότι η ενοποίηση όλων των συλλογών των μουσείων σε ένα και μόνο τμήμα όχι μόνο θα προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα οργάνωσης και διαχείρισης του υλικού, ελέγχου των αποθηκών, τεκμηρίωσης των αρχαίων και διεκπεραίωσης των διαφόρων υποθέσεων αλλά και θα υποβαθμίσει καίρια την επιστημονική οντότητα των μουσείων, καθώς δεν θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις των διαφόρων κατηγοριών αρχαιολογικού υλικού.
  4. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φύλαξης, στο οποίο θα προΐσταται Μηχανικός.
  5. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στο οποίο θα προΐσταται Διοικητικός-Οικονομολόγος.
  6. Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας στο οποίο θα προΐσταται Συντηρητής Αρχαιοτήτων.
  Επισημαίνουμε, επίσης, ότι θα πρέπει να προβλέπεται στον οργανισμό η δυνητική διεξαγωγή μιας συστηματικής ανασκαφής και ερευνητικών προγραμμάτων από τα Μουσεία σε συνεργασία με άλλους ελληνικούς και ξένους φορείς.

  ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΜΘ
  Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Διευθύντρια
  Ελευθερία Ακριβοπούλου, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος
  Αγνή Αποστολίδου, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος
  Στυλιάνα Γκαλινίκη, Αρχαιολόγος
  Ηλέκτρα Ζωγράφου, Αρχαιολόγος
  Αγγελική Κουκουβού, Αρχαιολόγος
  Ελεονόρα Μέλλιου, Αρχαιολόγος
  Κατερίνα Μπεχτσή, Αρχαιολόγος
  Ουρανία Πάλλη, Αρχαιολόγος
  Ευαγγελία Στεφανή, Αρχαιολόγος
  Δόμνα Τερζοπούλου, Αρχαιολόγος
  Ευαγγελία Τσαγκαράκη, Αρχαιολόγος
  Καλλιόπη Χατζηνικολάου, Αρχαιολόγος

Επισκόπηση 3 δημοσιεύσεων - 1 έως 3 (από 3 συνολικά)

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.