ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1: ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Αυτό το θέμα περιέχει 5 απαντήσεις, έχει 6 φωνές, και ανανεώθηκε τελευταία από  dterzopoulou 1 έτος, 10 μήνες πριν.

Επισκόπηση 6 δημοσιεύσεων - 1 έως 6 (από 6 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #14

  forumsea2

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

  2.1. ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ
  Προτείνεται η δημιουργία ενιαίων Εφορειών Αρχαιοτήτων & Μνημείων (συνένωση αρμοδιοτήτων τέως ΕΠΚΑ, ΕΒΑ, ΕΝΜ, ΥΝΜΤΕ και Επιτροπών ΤΔΠΕΑΕ), που θα είναι υπεύθυνες για το σύνολο των χώρων, των μνημείων και των Μουσείων του Νομού – νυν περιφερειακής ενότητας (ή άλλης γεωγραφικής ενότητας, βλ. παρακάτω: χωρική αρμοδιότητα). Στόχος των νέων διαχρονικών Εφορειών είναι η ολιστική προσέγγιση στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, πέρα από τις συμβάσεις της υπάρχουσας περιοδολόγησης. Το διαχειριστικό αυτό πλαίσιο διασφαλίζει:
  α. την ορθότερη επιστημονικά διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία ευλόγως αποτελεί έναν αδιαίρετο και διαρκώς εμπλουτιζόμενο οργανισμό.
  β. την επιτάχυνση των έργων επί των μνημείων.
  γ. την προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας, από την προϊστορία μέχρι το πρόσφατο παρελθόν.
  δ. την άρση του προβλήματος αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων, συνεπώς την αμεσότερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πολιτών και τον εξορθολογισμό των σωστικών επεμβάσεων σε δημόσια έργα και σε οικόπεδα ιδιωτών.
  ε. το σχεδιασμό ποικίλων εξωστρεφών δράσεων για την τοπική κοινωνία.
  στ. την εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, πόρων και κτηριακής – υλικοτεχνικής υποδομής, την ενδυνάμωση των Εφορειών με τις απαραίτητες για τη λειτουργία τους ειδικότητες εργαζομένων.

  Εναλλακτικές προτάσεις για την χρονική περίοδο αρμοδιότητας των Ενιαίων Εφορειών:
  ι. Προτείνεται η δημιουργία ενιαίων Εφορειών Αρχαιοτήτων (συνένωση αρμοδιοτήτων τέως ΕΠΚΑ, ΕΒΑ και Επιτροπών ΤΔΠΕΑΕ) που θα είναι υπεύθυνες για το σύνολο των χώρων, των μνημείων και των Μουσείων του Νομού (ή άλλης γεωγραφικής ενότητας) έως και τα μεταβυζαντινά μνημεία.
  ιι. Προτείνεται η δημιουργία ενιαίων Εφορειών Αρχαιοτήτων & Μνημείων (συνένωση αρμοδιοτήτων τέως ΕΠΚΑ, ΕΒΑ, ΕΝΜ, ΥΝΜΤΕ και Επιτροπών ΤΔΠΕΑΕ), που θα είναι υπεύθυνες για το σύνολο των χώρων, των μνημείων και των Μουσείων του Νομού (ή άλλης γεωγραφικής ενότητας) έως και τα σύγχρονα μνημεία.
  ιιι. Προτείνεται η δημιουργία ενιαίων Εφορειών Αρχαιοτήτων, Μνημείων & Περιβάλλοντος (συνένωση αρμοδιοτήτων τέως ΕΠΚΑ, ΕΒΑ, ΕΝΜ, ΥΝΜΤΕ και Επιτροπών ΤΔΠΕΑΕ και συνένωση με τις ΕΥΠΕ), που θα είναι υπεύθυνες για το σύνολο των χώρων, των μνημείων και των Μουσείων καθώς και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε επίπεδο νομού (ή άλλης γεωγραφικής ενότητας).

  Ζητούμενο για τις ενιαίες Εφορείες αποτελεί η θεσμική κατοχύρωση των ειδικοτήτων του επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο των νέων τμημάτων τους, για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών προστασίας και διαχείρισης των μνημείων (π.χ. προϊστορικοί – κλασικοί – βυζαντινοί αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι, ζωοαρχαιολόγοι, ανθρωπολόγοι, γεωλόγοι, ιστορικοί τέχνης, συντηρητές, πληροφορικοί, γραφίστες, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί κλπ.)

  2.1.1 Χωρική αρμοδιότητα Ενιαίων Εφορειών
  Νομός ή μικρότερο τμήμα ή μέρος του νομού όταν επιβάλλεται από τη σημασία ή την ανάγκη προστασίας (π.χ. Εφορεία Ακροπόλεως, περισσότερες από μία Εφορείες σε Ν. Αττικής και Ν. Θεσσαλονίκης). Στο σημείο αυτό το ΔΣ εισηγείται να μπουν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως είναι η γεωγραφική ενότητα, η ιστορική ενότητα, η προσβασιμότητα, ο πληθυσμός, η συγκέντρωση μνημείων, η προσβασιμότητα, η δυνατότητα λειτουργίας κατά τόπους Γραφείων (πχ στις νησιωτικές περιοχές), και με βάση αυτά τα κριτήρια να διαμορφωθούν προτάσεις από τους ίδιους τους συναδέλφους που εργάζονται σε κάθε περιοχή.

  2.1.2 Ενδεικτική Εσωτερική Διάρθρωση Εφορείας Αρχαιοτήτων και Μνημείων
  • Τμήμα Προστασίας, Αρχαιολογικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης Προϊστορικών – Κλασικών Αρχαιοτήτων
  • Τμήμα Προστασίας, Αρχαιολογικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
  • Τμήμα Μουσείων, Οργανωμένων Αρχαιολογικών Χώρων, Επικοινωνίας και Φύλαξης
  • Τμήμα Συντήρησης
  • Τμήμα Μελετών, Τεχνικών Έργων και Νεωτέρων Μνημείων
  • Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

  Εναλλακτική Πρόταση
  α. Προτείνεται η προσθήκη του Τμήματος Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Ψηφιοποίησης και Δημοσιεύσεων

  #76

  cliagkouras
  Participant

  Συγχαρητήρια για το Forum και την δυνατότητα που έχουμε όλα τα μέλη του ΣΕΑ έκφρασης απόψεων σχετικά με την πρόταση Νέου Οργανισμού.
  Στο κεφ 2.1.2 Κατά την άποψή μου θα πρέπει να προστεθεί και η λέξη «διαχείριση» στο Τμήμα Μουσείων κλπ δηλαδή «Τμήμα διαχείρισης Μουσείων και Οργανωμένων Αρχαιολογικών Χώρων, Επικοινωνίας και Φύλαξης»

  #79

  Καταθέτω και στο forum τις απόψεις που έχω στείλει ηλεκτρονικά στο ΣΕΑ Κρήτης: Προσωπικά συμφωνώ με την ενοποίηση και ενιαιοποίησης των ΕΠΚΑ, ΕΒΑ και ακόμα καλύτερα με τη συμπερίληψη των ΥΜΝΤΕ και ει δυνατόν της ΕΥΠΕ για την κοινή προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, εάν καταστεί δυνατόν να πεισθεί η ηγεσία γι’ αυτό. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ενιαία παρά την απαιτούμενη εξειδίκευση και περιοδολόγηση λόγω της χρονικής ευρύτητας του αντικειμένου της. Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον είναι και πρέπει να νοούνται ως απόλυτα αλληλένδετα και ενιαία. Βεβαίως, απαιτούνται οι απολύτως ξεκάθαροι όροι δομής και λειτουργίας των μεγάλων περιφερειακών μονάδων που θα δημιουργηθούν. Οι δε όροι αυτοί (ερμηνευτικές εγκύκλιοι ακριβούς λειτουργίας και πρόνοια για την πρακτική και διοικητική υποστήριξή τους) πρέπει να προηγούνται της εφαρμογής κατά ικανό χρονικό διάστημα ώστε να δίνεται η δυνατότητα της μετάβασης και προσαρμογής. Επιπλέον, θα συμφωνούσα ότι κάθε τέτοια μονάδα θα πρέπει να έχει ένα τμήμα μελέτης, δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κλπ., γενικά μελέτης και κοινωνικοποίησης της αρχαιολογικής πληροφορίας, σε αντικατάσταση των Ινστιτούτων αν αυτά δεν θα ανασυσταθούν, που θα ήταν κατά την άποψή μου η ιδανική λύση σε επίπεδο περιφέρειας.

  #81

  evrettou
  Participant

  Θα ήθελα να καταθέσω κι εγώ τις απόψεις μου σε σχέση με το πώς θεωρώ ότι θα λειτουργήσει καλύτερα η αρχαιολογική υπηρεσία.
  Καταρχήν να πω ότι ξεκινώ από τη βάση πως κανείς δε γνωρίζει τα μνημεία, την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες αυτών των δύο καλύτερα από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές θα έπρεπε να έχουν το βασικότερο λόγο στη διαχείρισή τους. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αύξηση των αρμοδιοτήτων τους. Θα πρότεινα λοιπόν την κατάργηση των Κεντρικών Διευθύνσεων και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους στις Εφορείες. Λόγω του ειδικού τους ρόλου βεβαίως οφείλουν να παραμείνουν η Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και η Διεύθυνση Μουσείων, ενδεχομένως με τη μορφή που παρουσιάζονται στο σχέδιο του Συλλογου. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά όμως θα πρέπει να επανέλθουν και στις Εφορείες τα αντίστοιχα τμήματα, Τεκμηρίωσης και Μουσείων/Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Αυτά με τη σειρά τους θα πρέπει να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό (δηλ. μουσειοπαιδαγωγοί, μουσειολόγοι, αρχαιολόγοι με πείρα στο αρχαιολογικό κτηματολόγιο κλπ). Για τη στελέχωση γενικά των Εφορειών με τη νέα τους μορφή θα πρέπει να ριφθεί βάρος κυριως στο τεχνικό (συντηρητές, μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων) αλλά και το διοικητικό προσωπικό, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις. Το διοικητικό προσωπικό θα πρέπει πλέον να διαθέτει περισσότερα τυπικά προσόντα λόγω των περίπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών που ισχύουν τα τελυταία χρόνια. Είναι αυτονόητο ότι απαιτούνται νέες προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων.
  Στη νέα δομή οι νυν Γενικές Διευθυνσεις ανάλογα διαμορφωμένες θα μπορούν να παίξουν έναν πιο ουσιαστικο επιτελικό ρόλο, με αμεσότερες διαδικασίες και γνώση των θεμάτων. Τα δε συμβούλια θα πρέπει να ιεραρχηθούν εκ νέου, ίσως και να αυξηθούν ανα περιφέρεια όπως προτείνεται από τον Σύλλογο, ώστε επίσης να προωθούνται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα οι υποθέσεις.

  Ειρήνη Βρεττού

  #85

  Θέτω υπόψιν των συναδέλφων το κείμενο που είχα υποβληθεί στη σχετική με το νέο Οργανόγραμμα από το φθινόπωρο του 2015. Το κείμενο αυτό, αν και με αναφορές ευρύτερες, κυρίως αφορά στη διάρθρωση και τη λειτουργία των Περιφερειακών Μονάδων. Δεν απηχεί μόνο δικές μου ιδέες αλλά είναι ένα κείμενο συλλογικής προσπάθειες από μεγάλο αριθμό συναδέλφων των Εφορειών Σερρών,Δράμας,Καβάλας,Ξάνθης και Κομοτηνής.
  Αποτέλεσε επίσης βάση για τη συνάντηση του ΣΕΑ με τις Εφορείες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πραγματοποιήθηκε στο Μουσέιο Αβδήρων.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  πάνω στην πρόταση του ΣΕΑ για τον Νέο Οργανισμό

  1. Η ιδέα της Ενιαίας Εφορείας Αρχαιοτήτων έχει δοκιμαστεί στην πράξη, αν και με τρόπο πρόχειρο και ασύντακτο. Φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτή επί της αρχής από αρκετούς συναδέλφους, ωστόσο δεν πρέπει να θεωρείται ούτε αυτονόητη ούτε αμετάκλητη. Είναι αρκετοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι είναι δύσκολα εφαρμόσιμη και λειτουργική, αν εξακολουθήσει η μηδαμινή στελέχωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών λόγω της απόλυτης άρνησης των νεότερων στελεχών να μετακινηθούν εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ‘αδράνεια’ των Τμημάτων Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στις περισσότερες μονάδες της Βόρειας Ελλάδας, χωρίς οποιαδήποτε πρόταση για τη στελέχωσή τους είτε από την πολιτεία που τα θεσμοθέτησε, είτε, και αυτό είναι πιο ανησυχητικό, από τα ίδια τα μέλη του Συλλόγου. Σε αρκετές περιπτώσεις η επιβολή της Ενιαίας Εφορείας κρίνεται εκ του αποτελέσματος βλαπτική για την προστασία των μνημείων και υπαίτια για άφθονες δυσλειτουργίες. Εν μέσω άλλων αδυναμιών [προσωπικό, οικονομικά, συγκεντρωτισμός, προχειρότητα], η δυσλειτουργία αυτή φαίνεται ότι οφείλεται και στην, χωρίς αξιολόγηση, αυθαίρετη τοποθέτηση προϊσταμένων που αγνοούν βασικές παραμέτρους του αρχαιολογικού έργου στο πεδίο.

  2. Δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ως προς τη λειτουργικότητα των διογκωμένων Εφορειών Αρχαιοτήτων και Μνημείων που έχει προταθεί και παλαιότερα αλλά και μετά την πρόσφατη Διημερίδα του ΣΕΑ, με δεδομένη την απουσία ανθρώπινου δυναμικού που δεν μπορεί παρά να αποτελεί κριτήριο για μια πειστική πρόταση εναλλακτικού οργανογράμματος. Το σχήμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων και Μνημείων πρέπει να έχει σειρά υποδιευθύνσεων, τμημάτων και αυτοτελών γραφείων που είναι δύσκολο, υπό τις παρούσες τουλάχιστον συνθήκες, να συντονίζονται. Στο επίπεδο της διοίκησης, εφόσον έχουν ήδη προκύψει δυσλειτουργίες μετά την πρόσφατη συγχώνευση, οι δυσκολίες συντονισμού στην περίπτωση των προτεινόμενων Εφορειών Αρχαιοτήτων-Μνημείων θα είναι πολλαπλάσιες.

  3. Στις Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μνημείων, το Τμήμα Προστασίας, Αρχαιολογικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης έχει πολύ μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων. Στην πράξη είναι σχεδόν αδύνατον να συνυπάρξει αποτελεσματικά στο ίδιο Τμήμα η προστασία των μνημείων [που συνεπάγεται διαρκείς κηρύξεις, οριοθετήσεις, εργασίες πεδίου, επιφανειακές έρευνες, αυτοψίες, αδειοδοτήσεις, σωστικές ανασκαφές κ.λ.π.] με τις εργασίες τεκμηρίωσης, αρχειοθέτησης, ψηφιοποίησης, μελέτης και δημοσίευσης, που απαιτούν πολύωρη καθημερινή ενασχόληση στην Εφορεία. Ορθότερη κρίνουμε την εναλλακτική πρόταση του ΣΕΑ για προσθήκη Τμήματος Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Ψηφιοποίησης και Δημοσιεύσεων, ώστε τη βασική ενασχόληση του πρώτου Τμήματος να αποτελεί η Προστασία των αρχαιολογικών χώρων και των Μνημείων.

  4. Ανάλογο πρόβλημα πιστεύουμε ότι θα προκύπτει στην εσωτερική διάρθρωση των Μουσείων με το Τμήμα Συλλογών και Εκθέσεων να επιβαρύνεται με έργο και καθήκοντα πολλαπλάσια του Τμήματος Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. Επιπλέον, δεν είναι σαφές το περιεχόμενο του όρου «υπεύθυνος αρχαιολόγος ανά συλλογή σε επίπεδο μη αυτοτελούς γραφείου». Η λειτουργία ενός τέτοιου τεράστιου τμήματος χωρίς αυτόνομες διαιρέσεις και θέσεις ευθύνης θα έχει μειωμένη, κατά τη γνώμη μας, αποτελεσματικότητα. Προτάσεις τόσο γενικών και τεράστιων ως προς το αντικείμενο Τμημάτων, τόσο στις Εφορείες όσο και στα Μουσεία αποκαλύπτουν απουσία εμπειρίας σε θέματα χειρισμού προστασίας μνημείων και χώρων αλλά και χειρισμού μεγάλων αρχαιολογικών συλλογών [κεραμική Εθνικού, γλυπτική Θεσσαλονίκης και Θάσου κ.ά].

  5. Δεν κατανοούμε την πρόταση συνένωσης Εθνικού και Επιγραφικού Μουσείου, εφόσον δεν εμφανίζουν επιστημονικό συσχετισμό, αλλά μόνο ‘χωροταξικό’.

  6. Δεν συμφωνούμε με την πρόταση απορρόφησης των Αρχαιολογικών Ινστιτούτων από τις Εφορείες, ενώ η κατάργησή τους βρήκε το σύνολο των συναδέλφων αντίθετο. Η προτεινόμενη απορρόφηση θα δημιουργήσει λίγες προνομιούχες Εφορείες που θα εμπεριέχουν το Ινστιτούτο, λόγω της κοινής τους έδρας, ενώ οι υπόλοιπες Υπηρεσίες θα ασκούν τη μελέτη ως πάρεργο στα πλαίσια του τεράστιου Τμήματος της Προστασίας, Αρχαιολογικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης ή, εφόσον εγκριθεί η εναλλακτική περίπτωση, στα πλαίσια του Τμήματος Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Ψηφιοποίησης και Δημοσιεύσεων. Αυτό που θα ήταν όντως ευεργετικό θα ήταν να ενσωματωθεί σε κάθε Εφορεία ή Μουσείο ένα Ινστιτούτο ή Τμήμα Έρευνας ή όπως αλλιώς ονομαστεί, το οποίο θα στεγάζει τις ερευνητικές/εκδοτικές δράσεις.

  7. Δεν συμφωνούμε με το να επιμείνουμε σε μία Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας/ Σπηλαιολογίας και μία Εναλίων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να διεκδικήσουμε περισσότερες. Εκτός λογικής θεωρούμε την ιδέα «…κατά διαστήματα να πραγματοποιούνται σεμινάρια και επιμορφώσεις σε όλο το προσωπικό των Εφορειών Αρχαιοτήτων για την ενάλια αρχαιολογία, τη σπηλαιολογία και την παλαιοντολογία, ώστε να είναι ευχερέστερη η συνεργασία με τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων, η αναγνώριση και η προστασία σπηλαίων και εναλίων αρχαίων…». Προτείνεται, δηλαδή, η Εφορεία Αρχαιοτήτων και Μνημείων, και μάλιστα ένα υπερφορτωμένο Τμήμα Προστασίας, Αρχαιολογικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης να επωμίζεται και μέρος του έργου των 2 Ειδικών Υπηρεσιών[!], ενώ θα είναι πασιφανώς αδύναμο με το προσωπικό που θα διαθέτει, να διαχειρίζεται τα του οίκου του. Αν πρόκειται το έργο των Ειδικών Υπηρεσιών να μετατεθεί στις Περιφερειακές Μονάδες, αναρωτιέται κανείς γιατί δεν προτείνεται να απορροφηθούν και αυτές από τις Ενιαίες Εφορείες, μέσω Τμήματος Εναλίων και Τμήματος Σπηλαιολογίας, όπως προτείνεται για Νεώτερα Μνημεία, Τεχνική Έργα. Ινστιτούτα κ.λ.π. Πιστεύουμε ότι, αντιθέτως, πρέπει να διεκδικήσουμε τουλάχιστον δύο Εφορείες Εναλίων και δύο Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας/Σπηλαιολογίας, σε τμήματα της χώρας όπου τα σχετικά ευρήματα κάνουν επιτακτική της παρουσία τους.

  8. Η πρόταση του ΣΕΑ προβλέπει για τα Εθνικά-Περιφερειακά Μουσεία Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης και Τμήμα Ασφάλειας και Τεχνικής Υποστήριξης. Για το πρώτο έχουμε ήδη επισημάνει πόσο σημαντική θα ήταν η παρουσία και στην Εφορείες Αρχαιοτήτων του Τμήματος Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Ψηφιοποίησης και Δημοσιεύσεων. Ωστόσο, σε Εφορείες που έχουν την ευθύνη αρκετών Μουσείων [Εφορεία Καβάλας-Θάσου] και το Τμήμα Ασφάλειας και Τεχνικής Υποστήριξης θα ήταν χρήσιμο και αναγκαίο.

  9. Συμφωνούμε με τη θέση του ΣΕΑ ότι «…θα πρέπει απαραιτήτως να αντιστοιχεί η διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας στη διάρθρωση που θα προταθεί για τις περιφερειακές υπηρεσίες…».

  10. Αρκετοί συνάδελφοι προτείνουν να θεσμοθετηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία ένα Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του έργου των Περιφερειακών Υπηρεσιών οι οποίες έχουν πολύ συχνά, αν όχι καθημερινά, την ανάγκη νομικών υποδείξεων, είτε για το χειρισμό σύνθετων υποθέσεων που άπτονται της χρηστής εφαρμογής της νομοθεσίας, είτε κατά την παρουσία τους στο δικαστήριο. Η συνεργασία με τους κατά τόπους δικηγόρους του δημοσίου είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας των τελευταίων.

  11. Στην πρόταση του ΣΕΑ δεν υπάρχει αναφορά στον τρόπο διοίκησης αυτών των διευρυμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων. Αμφιβάλλουμε αν μπορούν οι Διευθύνσεις -με συστέγαση των πάντων και με αναρίθμητα έργα ΕΣΠΑ, προγραμματικές συμβάσεις, μνημόνια συνεργασίας, διεθνή προγράμματα κ.λ.π.- να διευθύνονται από έναν Προϊστάμενο Μονάδας ή Τμήματος, ακόμη και στη ‘ουτοπική περίπτωση’ που θα είναι ο ικανότερος. Θα ήταν χρήσιμο να συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης που θα έχει στόχο να αντικαταστήσει το ισχύον συγκεντρωτικό σύστημα με τα πάμπολλα κρούσματα αυθαιρεσίας και καταχρηστικής εξουσίας. Θα βοηθούσε να έχουμε κατά νου στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν με την πολιτική ηγεσία ένα νέο πρότυπο διοίκησης Εφορειών και Μουσείων με εκχώρηση αρμοδιοτήτων, δικαιότερες πρακτικές, και, κυρίως, έλεγχο της καταχρηστικής συμπεριφοράς.

  12. Οι προτάσεις για έναν περισσότερο λειτουργικό και δίκαιο Οργανισμό πρέπει οπωσδήποτε να υποδεικνύουν λύσεις και στο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών οι οποίες φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου ελκυστικές για τους νεότερους, κυρίως, συναδέλφους. Θα θέλαμε να εκφράσει με σαφήνεια ο Σύλλογος την πρότασή του όσον αφορά στις δυσκολίες στελέχωσης των Εφορειών και των Τμημάτων, όχι μόνον ως προς τις θέσεις ευθύνης αλλά ως προς το επιστημονικό δυναμικό εν συνόλω. Είναι πασιφανές ότι η στελέχωση των νέων Εφορειών θα απαιτήσει μετακίνηση προσωπικού, όποια και αν είναι η μορφή του Οργανογράμματος που θα θεσμοθετηθεί. Στην πρόσφατη συνέλευση του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας, τα μέλη του Δ.Σ. ξεκαθάρισαν ότι άποψη του Συλλόγου είναι αυτές οι Υπηρεσίες να στελεχωθούν μέσω νέων προσλήψεων. Συμφωνούμε απολύτως ότι πρέπει να επιμείνουμε στην πρόσληψη νέου ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, ακόμη και αν πετύχουμε αυτό το στόχο [κάτι που όλοι θεωρούμε τουλάχιστον αβέβαιο], μια Εφορεία Αρχαιοτήτων και Μνημείων, με τις αυξημένες μάλιστα αρμοδιότητες που επωμίζεται, είναι αδύνατον να στηρίξει τη λειτουργία της αποκλειστικά σε νέους συναδέλφους. Απαιτείται η συνέργεια και εμπειρότερων αρχαιολόγων, και όσων, προφανώς, κληθούν να καλύψουν τις θέσεις ευθύνης. Εξάλλου, αυτό συνέβη και στις πρόσφατες τοποθετήσεις με αρκετούς προϊσταμένους τμημάτων που ακουσίως μετακινήθηκαν, προκειμένου να λειτουργήσουν οι νέες Εφορείες Αρχαιοτήτων [Σέρρες, Δράμα, Κιλκίς]. Προϋπόθεση κάθε πρότασης για το Νέο Οργανόγραμμα είναι η δέσμευση των μελών του Συλλόγου ότι θα συνδράμουν στη λειτουργία των Περιφερειακών Μονάδων και Μουσείων με τη μετακίνηση-τοποθέτηση όσων δεν έχουν έως σήμερα υπηρετήσει (σ)την περιφέρεια, ενδεχομένως μέσω της θεσμοθέτησης ειδικών κινήτρων.

  #87

  dterzopoulou
  Participant

  Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί προϊόν συζήτησης και συλλογικής απόφασης και απηχεί τις απόψεις του συνόλου των αρχαιολόγων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

  Όσον αφορά στη δημιουργία ενιαίων Εφορειών Αρχαιοτήτων και Μνημείων (συνένωση αρμοδιοτήτων ΕΦΑ και ΥΝΜΤΕ) κρίνουμε την πρόταση του ΣΕΑ ανεφάρμοστη με τις υπάρχουσες συνθήκες υποστελέχωσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Δεδομένου ότι η ελλιπής στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών αναγνωρίζεται από όλους μας ως το κύριο πρόβλημα του υπάρχοντος οργανισμού, αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο ο ΣΕΑ διεκδικεί τη συνένωση των Εφορειών Αρχαιοτήτων με τις Εφορείες Νεωτέρων Μνημείων. Ορατός είναι ο κίνδυνος η πρόταση για την ολιστική προσέγγιση στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς να οδηγήσει στην αναποτελεσματική αντιμετώπιση των μνημείων από υπαλλήλους που δεν διαθέτουν τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις.
  Η διατύπωση περί ‘συμβάσεων περιοδολόγησης’ κατά τη γνώμη μας χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης, καθώς είναι δυνατόν να παρερμηνευθεί. Εκτός και αν το ΔΣ του ΣΕΑ θεωρεί άχρηστο ό, τι έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα η αρχαιολογική σκέψη και αποφάσισε να καταργήσει τα μεθοδολογικά, θεωρητικά και ερμηνευτικά της εργαλεία. Για τον ίδιο λόγο θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχουν τμήματα Προϊστορικών-Κλασικών Αρχαιοτήτων και Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων στις Εφορείες με αντίστοιχη ένταξη των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προστασία των νεώτερων μνημείων, φαίνεται ότι το ΔΣ του ΣΕΑ αγνοεί παντελώς την πραγματικότητα: οι αρχιτέκτονες και ιστορικοί τέχνης είναι ελάχιστοι και κατά συνέπεια είναι αδύνατο να στελεχώσουν έστω και στοιχειωδώς τις Εφορείες ανά νομό.

  ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΜΘ
  Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Διευθύντρια
  Ελευθερία Ακριβοπούλου, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος
  Αγνή Αποστολίδου, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος
  Στυλιάνα Γκαλινίκη, Αρχαιολόγος
  Ηλέκτρα Ζωγράφου, Αρχαιολόγος
  Αγγελική Κουκουβού, Αρχαιολόγος
  Ελεονόρα Μέλλιου, Αρχαιολόγος
  Κατερίνα Μπεχτσή, Αρχαιολόγος
  Ουρανία Πάλλη, Αρχαιολόγος
  Ευαγγελία Στεφανή, Αρχαιολόγος
  Δόμνα Τερζοπούλου, Αρχαιολόγος
  Ευαγγελία Τσαγκαράκη, Αρχαιολόγος
  Καλλιόπη Χατζηνικολάου, Αρχαιολόγος

Επισκόπηση 6 δημοσιεύσεων - 1 έως 6 (από 6 συνολικά)

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.