ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στη διαβούλευση είναι το να χρησιμοποιήσετε το υπηρεσιακό σας E-mail της μορφής το-όνομά-σας@culture.gr