ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765,
E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

προς συζήτηση

Εισαγωγή

Το ΔΣ του Συλλόγου καταθέτει πρόταση για συζήτηση σχετικά με το Οργανόγραμμα της ΓΔΑΠΚ. Η πρόταση είναι συνέχεια των συζητήσεων που επί πολύ καιρό διεξάγονταν στο ΔΣ και στις συνελεύσεις από το 2011, αλλά δεν δημοσιοποιηθήκαν ποτέ λόγω των μνημονιακών ρυθμίσεων περί 40% περικοπής δομών και απολύσεων – διαθεσιμοτήτων, αλλά και της τότε άρνησης της πολιτικής ηγεσίας να διεξαγάγει έναν ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζόμενους.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συνεχίζει να θεωρεί ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και επιστήμονες που είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι για τα μνημεία είναι αυτοί που μπορούν και πρέπει να έχουν άποψη για το αντικείμενο της εργασίας τους και τις δομές που το υπηρετούν.

Η πρόταση που επισυνάπτεται είναι πρόταση για υποβοήθηση της συζήτησης μεταξύ των μελών του Συλλόγου (εξ ου και υπάρχουν εναλλακτικές διατυπώσεις σε σημεία), δεν δημοσιοποιείται και δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης με καμία πολιτική ηγεσία μέχρι να καταλήξουμε σε μία πρόταση, σε διαδικασία συνέλευσης, που θα εκφράζει την πλειοψηφία των μελών του Συλλόγου.

Η πρόταση είναι αποτύπωση και συνέχεια των τοποθετήσεων του Συλλόγου και προϋποθέτει την ύπαρξη αυτόνομου ΥΠΠΟ και τις βασικές αρχές που έχουν ψηφιστεί από Συνέλευση του Συλλόγου.

Η πρόταση έχει συντεθεί στη βάση των Βασικών Αρχών που έχουν ήδη ψηφιστεί σε προηγούμενη συνέλευση, αλλά και στη βάση της αξιολόγησης της λειτουργίας του προηγούμενου Οργανισμού (2003- 2014) και του τρέχοντος Οργανισμού (2014 ως σήμερα), και στοχεύει στην ισχυροποίηση της προστασίας των μνημείων και του ενιαίου δημόσιου φορέα προστασίας τους. Ελπίζουμε να βοηθήσει στην έναρξη ενός σοβαρού και παραγωγικού διαλόγου, βασισμένου στις αρχές, την επιστημονική συνείδηση, την πολύτιμη εμπειρία των συναδέλφων και απαλλαγμένου, από τυχόν προσωπικές επιδιώξεις.

forumsea2